The following kata list indicates the originator of a specific Okinawan style kata.

 

The kata in BOLD are within the experience of Northend Karate-Do Sensei for transmission to our students.

 

                                                                                                                                                 

Itosu Ke

Higaonna Ke

Mabuni Ke

Matsubayashi

Miyagi

 Bassai Dai

 Kururunha

 Aoyagi

Ananku

 Empi

 Bassai Sho

 Nipaipo

 Happo Sho

 

 Gankaku

 Chinte

 Niseishi

 Juroku

 

 Gojushiho-Dai

 Chinto

 Saiha

 Kenpaku

 

 Gojushiho-Sho

 Gojushiho

 Sanchin

 Kensho

 

 Hangetsu

 Jiin

 Sanseiru

 Kenshu

 

 Heian Shodan

 Jion

 Seienchin

 Kihon Kata Ichi

 

 Heian Nidan

 Jitte

 Seipai

 Kihon Kata Ichi Gyaku  Zuki

 

 Heian Sandan

 Kosokun Dai

 Seisan

 Kihon Kata Ni

 

 Heian Yondan

 Kosokun Sho

 Shisochin

 Kihon Kata Ni

Gyaku Zuki

 

 Heian Godan

 Matsukaze

 Sochin

 Kihon Kata San

 

 Meikyo

 Naihanchi Shodan

 Suparinpai

 Kihon Kata San Gyaku Zuki

 

 Tekki Shodan

 Naihanchi Nidan

 Tensho

 Kihon Kata Shi

 

 Tekki Nidan

 Naihanchi Sandan

 Unshu / Unsu

 Kihon Kata Shi

Gyaku Zuki

 

 Tekki Sandan

 Pinan Shodan

 

 Kihon Kata Go

 

Wankan

 Pinan Nidan

 

 Kihon Kata Go

Gyaku Zuki

 

 

 Pinan Sandan

 

 Miyojo

 

 

 Pinan Yondan

 

 Nijushiho

 

 

 Pinan Godan

 

 Shiho Kosokun

 

 

 Rohai Shodan

 

 Shinpa

 

 

 Rohai Nidan

 

 Shinsei

 

 

 Rohai Sandan

 

 

 

 

 Wanshu